0
0 Kč

Zpracování osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost JBX Retaíl s.r.o. Na Hutích 44, 466 01  Jablonec nad Nisou, provozovatel a správce internetového obchodu, prohlašuje, že veškeré Vaše osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti JBX Retail s.r.o.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát Vaše jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby. Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizace nebo jiným osobám.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaši objednávce. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenostitelnost těchto údajů k jínému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

V Jablonci nad Nisou, květen 2018

JBX Retail s.r.o.

Správce